Stille Omgang met de psalmen in de Sint Willibrordsabdij

Stille Omgang met de psalmen in de Sint Willibrordsabdij van Doetinchem van vrijdag 31 maart t/m zondag 2 april 2017
Psalm 23 in zijn context

Psalm 23 is een geliefde psalm vanwege het vertrouwde beeld van de Goede Herder met het schaap op de schouders. Pastoraal, veilig en geborgen. Een psalm, die daarom veel gelezen wordt bij het overwinnen van moeilijkheden en hoog genoteerd staat bij uitvaarten.
Dit idyllische beeld kan aan diepte winnen en rijker worden als we de psalm lezen in zijn context. Psalm 23 maakt nl. deel uit van de kleinere compositie psalm 15 – 24. In deze compositie zien we, dat de psalm niet alleen geplaatst wordt in de context van trouw, vastberadenheid en goede afloop. Maar ook midden in het lijden, in pijn, onderdrukking en geweld, van God verlaten (psalm 22). Een klacht, die we we ook horen uit de mond van Jezus aan het kruis.
Vertrouwde beelden gaan dan botsen. Hoe daarmee om te gaan? Dan kan nader kijken naar de context heel zinvol zijn. We ontdekken hoe de andere psalmen doorwerken in deze psalm en hoe deze doorwerking helderheid schept voor een beter verstaan. Ook gaan we zien, hoe de stem van de grote Profeten in deze psalm doorklinkt.

Door zo zorgvuldig te lezen, leggen we een sterk fundament voor de Lectio Divina., de oude leeswijze van de monniken. Want vanuit het lezen ontstaat als vanzelf de behoefte aan mediteren, bidden en stil worden. Dat is, wat er ook besloten ligt in het motto van deze bijeenkomsten: ‘Stille Omgang …’ Een weekeind dus, dat bij uitstek geschikt is als inleiding in het leren kennen van de psalmen.

Voor meer informatie, zie de brochure:14-01-2017 – Stille Omgang met de psalmen in de Sint Willibrordsabdij. Psalm 23 – voorjaar 2017 – Doetinchem

Aanmelden via e-mail: Liesbeth Vloemans