Preek 23e zondag door het jaar A

We beginnen onze vieringen altijd met een kruisteken om te bevestigen dat we verenigd zijn in de Naam van God. Vandaag horen we Jezus in het evangelie zeggen dat Hij zelf aanwezig is wanneer er twee of drie in zijn Naam verenigd zijn.

We zijn hier met meer dan drie, dus mogen we erop vertrouwen dat de Heer met ons is. Desalniettemin wijst de Heer er op dat onze gemeenschap door persoonlijke zonden kan worden beschadigd. En Hij wil dat we elkaar daarop aanspreken.

Zonde en schuld zijn thema’s waar we het liever niet over hebben. Ik vermoed omdat het ons in het diepst van ons hart raakt en bezighoudt. Gemakkelijk klagen we zonde en schuld van anderen aan. We lijden er aan. Maar we lijden er ook onder. Het confronteert ons ook met onze eigen gebrokenheid. Paulus zegt dat de onderlinge liefde onze enige schuld moet zijn. Laten we daarom in vertrouwen op Gods vergevende liefde en in verlangen naar persoonlijke heling en onderlinge verbondenheid in Christus onze zonden belijden aan het begin van deze Eucharistieviering.

Lees de preek hier: 10-09-2017 – Preek 23e zondag door het jaar A