Preek 32e zondag door het jaar A

Het kerkelijk jaar loopt langzamerhand ten einde.
De liturgie richt zich in deze tijd steeds meer op de wederkomst van Christus.
Wij zien uit naar zijn toekomst, als Hij zal komen om recht te doen aan levende en doden.

Het evangelie schetst ons twee groepen meisjes die de gelovigen symboliseren.
Ze willen alle tien Christus ontvangen en tegemoet gaan.
Maar sommige zijn daar toch beter op voorbereid dan andere.

Lees de preek hier: 12-11-2017 – Preek 32e zondag door het jaar A