Preek Kerstmorgen 2017

Puer natus est, een Kind werd ons geboren, een Zoon is ons geschonken. Zo klinkt het op deze morgen feestelijk in ontelbare kerken over de hele wereld.

God geeft ons een Kind dat onze Redder zal zijn. Dat Kind, geboren in Bethlehem, is niet zomaar een geschenk. God geeft daarin alles, zichzelf.

Niemand heeft ooit God gezien, zegt de evangelist Johannes, maar Hij heeft zichzelf zichtbaar gemaakt in de eniggeboren God, het kind in de kribbe. God toont zichzelf aan ons, Hij laat zich kennen.

Lees de preek hier: 25-12-2017 – Preek Kerstmorgen 2017