Preek Doop des Heren

Broeders en Zusters, welkom in deze Eucharistieviering in het nieuwe jaar. We beginnen ook opnieuw met de doop van de Heer. Daarmee wordt vandaag de kersttijd afgesloten. Maar het is vooral een start ten bate van ons: De Heer laat zich aan ons kennen of beter: God zijn Vader doet van zich horen door tot Hem te spreken in de Geest en Jezus als zijn Zoon aan ons te presenteren.

De doop is altijd een teken van hoop. Ooit zijn wij zelf gedoopt. En ook voor ons zijn daarom die woorden van toepassing: jij bent mijn geliefde – mijn beminde zoon/ dochter. Vragen we om dit bewust te zijn, te binnen te brengen en her-inneren om zo vernieuwd ons geloof te vieren en te beleven.

Lees de preek hier: 07-01-2018 – Preek Doop des Heren