Preek 3e zondag door het jaar B

Vandaag klinken er in de liturgie twee oproepen tot bekering, van Jezus en van de profeet Jona.

Wat is bekering eigenlijk? Is zo’n oproep voor ons nog wel nodig? We zijn toch al bekeerd? Wat doet die oproep met ons?

Jezus’ woorden zijn niet voor de buurman maar voor onszelf bedoeld. Wat doen we ermee?

Laten we ons openstellen voor en laten raken door zijn oproep tot bekering.

Lees de preek hier: 21-01-2018 – Preek 3e zondag door het jaar B