Preek 4e zondag door het jaar B

De mensheid kan niet zonder profeten. Altijd staan er weer vrouwen en mannen op die wegen zien waar anderen ze nog niet zien; die wegen banen naar een toekomst die voor anderen nog verborgen is.

Mozes was zo’n profeet. Maar hij kende zijn plaats. Hij wist dat hij niet uit zichzelf sprak, maar in opdracht van de Heer handelde. Hij verwees naar een andere profeet: Jezus, de Zoon van God.

Jezus sprak met gezag, omdat Hij sprak uit naam van zijn Vader. Hij zendt ook ons om in zijn Naam te getuigen van de Blijde Boodschap. Wij zijn geroepen om de profeten te zijn van deze tijd. Om te spreken zoals Jezus. Dat zal gezagvol zijn als we zelf ook leven naar zijn voorbeeld.

Lees de preek hier: 28-01-2018 – Preek 4e zondag door het jaar B