Onder geleide van het Evangelie. Benedictijnse spiritualiteit voor de wereld van nu.

Onder geleide van het Evangelie. Benedictijnse spiritualiteit voor de wereld van nu.

Samengesteld door een commissie van Nederlandse en Vlaamse kloosters, zr. Elisabeth de Wit, br. Paul van der Ven en p. Michel Coune
Uitgave St Willibrordsabdij, Doetinchem 1992
208 blz.  € 7,95

Een oud boekje dat ik opnieuw wil aanbevelen. Dit oblatengidsje is op initiatief van de gezamenlijke abdijen van de Lage Landen in 1992 uitgegeven, dus 25 jaar geleden! In onze abdijboekhandel wordt het af en toe nog verkocht. Vooral nieuwe oblaten vinden het mooi. Daarom wil ik het graag aan u voorstellen. Het is beslist niet verouderd en kan onze oblaten, oude en nieuwe, zeker van dienst zijn. Het is een handzaam gidsje, met een geplastificeerd soepel omslag, dus gemakkelijk in zak of tas mee te nemen.

Onder geleide van het Evangelie is opgebouwd uit twee delen. De eerste helft bestaat uit zeven artikelen: over het leven van de heilige Benedictus, over de orde van de Cisterciënzers, over de Regel van Benedictus als richtsnoer voor christenen in de wereld, en over de ‘Grondpatronen van de Benedictijnse oblatuur’. Dit vierde artikel is bijzonder de moeite waard omdat het helder de doelstelling, de kenmerken en de wegen ter beleving van de oblatuur beschrijft. Hier worden suggesties gedaan hoe je in je dagelijks leven ruimte kunt maken voor gebed, geestelijke lezing, stilte en een eenvoudige levensstijl. Ook wordt aandacht geschonken aan gastvrijheid en het dagelijks werk. In het volgende hoofdstuk volgt het rituaal voor de opname in het proefjaar en voor de eigenlijk oblatie. De laatste beide artikelen gaan over de symboliek van de Benedictusmedaille (met die geheimzinnige letters), die onze oblaten bij hun oblatie ontvangen,  en over de psalmen als merg van het christelijke bidden.

In de tweede helft van het boekje vindt de lezer een klein getijdenboekje met voor elke dag van de week het morgen- en het avondgebed. Er is gebruik gemaakt van de zeer toegankelijke psalm- en Bijbelvertaling van de Groot Nieuws Bijbel. Het is heel leerzaam om deze psalmen te vergelijken met de vertaling  van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde die we in de abdijkerk gebruiken! Dan volgt een hoofdstuk met prachtige, klassieke gebeden en meditatieve teksten die vaak van pas kunnen komen. Ook het hoofdstuk met de kalender van de Benedictijnse heiligen en de beschermheiligen van de oblatuur is heel waardevol. Wist u dat de heilige Francisca Romana (huismoeder en kloosterlinge) en de heilige keizer Henricus II de patronen van de oblaten zijn? En het feest van 2 februari, de Opdracht van Jezus in de tempel, is het feest van de oblatuur.  Van de lange lijst met abdijen achterin zijn er in de laatste 25 jaar helaas een aantal opgeheven. Maar heel vele zijn er ook nog en de adressen bleven bijna allemaal gelijk. Kloosters verhuizen niet vaak.

Deze oblatengids is verder voorzien van speelse monastieke tekeningen van de Spaanse zuster M. Lurdes Viñas en van goed gekozen citaten uit de Regel van Benedictus. Al met al is het een kostbaar  boekje om u te helpen bij de beleving van de oblatuur dat u voor slechts € 7,95 kunt aanschaffen in de abdijboekwinkel. Velen van u hebben het al, voor de overigen is het een echte aanrader!