Laura van Abt Poimên, De Monastieke Tuin.

Laura van Abt Poimên, De Monastieke Tuin.
52 teksten voor u gelezen,
Uitgeverij Lannoo Tielt 2015,
ISBN 9789401428798,
272 pagina’s.

De Laura van abt Poimên is een leerschool die de monastieke waarden wil oefenen met, en doorgeven aan wie zelf geen monnik of moniale is, zo lezen we op de website van deze vereniging, die werd opgestart in 2005 door P. Benoît Standaert, monnik in de abdij van Zevenkerken. Een Laura was oorspronkelijk het straatje dat de kluizen van enkele eremieten met elkaar verbond; het werd zo de naam voor een kleine gemeenschap van anachoreten. Deze beweging richt zich tot al wie – alleen of samenwonend – ‘in de wereld’ leeft. De deelnemers, in enkele plaatsen in Vlaanderen en Nederland, komen regelmatig samen voor een avond geestelijke lezing, lectio divina, om elkaar te steunen in een streven naar aandacht voor het geheim van God.

‘Wij oefenen in monastieke waarden en praktijken, niet als monniken of monialen in abdijen en kloosters, maar als gewone mensen ‘in’ de wereld.  Het is niet de bedoeling om een halve monnik of moniale te worden, hun leven na te bootsen of een ‘goed gevoel’ te hebben door ‘monastieke dingen’ te doen …. We willen midden in deze wereld alleen of zelfs wat eenzaam zijn, tijd vrij maken om niet door de wereld opgeslokt te worden, innerlijke ruimte openhouden voor het Mysterie van het leven dat we God durven noemen, meer niet’, aldus de website.

Vanuit deze Laura is in november 2015 een boek verschenen met 52 teksten uit de monastieke geschiedenis, vanaf de 4e eeuw tot op vandaag. Het is een bloemlezing van teksten uit Oost en West, van een meer mystieke of een vooral praktische aard, teksten die sterk geworteld zijn in de christelijke traditie of zich richten op de interreligieuze dialoog. De lengte van de teksten varieert van één tot tien bladzijden, de volgorde is willekeurig. Dat heeft het aardige effect dat hedendaagse, middeleeuwse en vroeg-kerkelijke teksten gezusterlijk naast elkaar staan. Het boek is verrijkt met sobere, fijnzinnige tekeningen van Maur-Etienne van Doorslaer die zich ook goed lenen voor meditatie.

De uitgave van dit boek is zeer prijzenswaardig. Enerzijds biedt het een prachtige en royale selectie van monastieke teksten uit diverse tradities, zeer geschikt voor wekelijkse lezing door iemand afzonderlijk of in een bijeenkomst. Van een aantal auteurs, zoals Johannes Cassianus, Bernardus van Clairvaux, Willem van Saint-Thierry, Julian van Norwich, Johannes van het Kruis, André Louf, Michael Casey en Jeroen Witkam, zijn er meerdere teksten opgenomen. De rode draad is het zoeken naar God langs de weg van de stilte. Anderzijds is het een kennismaking met een groot aantal topauteurs op dit gebied. Het boek nodigt uit om ‘huisgenoot te worden van uitgelezen meesters’ door verder te lezen in hun werken waarvan de bronvermeldingen uitgebreid zijn opgenomen, evenals de biografische gegevens van de auteurs. Zo kan deze tuin met 52 perceeltjes een inleiding zijn voor wie verder wil zoeken naar teksten die hem of haar helpen bij het biddend lezen en het zoeken naar God.