Preek 4e zondag van de Veertigdagentijd door het jaar B

In de nacht komt een belangrijke persoonlijkheid uit de Judeese samenleving Jezus opzoeken. Hij heeft vragen: hoe kan een mens verlossing vinden? Waar vind je genezing van je innerlijke verwondingen?

De boodschap die Jezus hem brengt in dat nachtelijke gesprek gaat over een opnieuw geboren worden, over leven in het licht en liefde.

Jezus roept op tot vertrouwen. Een mens kan het niet zelf doen, maar mag zich openstellen voor wat God met hem wil doen. Laten wij in dat vertrouwen de eucharistie vieren. De Heer nodigt ons uit hem te volgen op zijn weg van lijden om vol vreugde te mogen delen in zijn heerlijkheid.

Lees de preek hier: 11-03-2018 – Preek 4e zondag van de Veertigdagentijd door het jaar B