Paaswens

“Ik ben verrezen en nog altijd ben ik bij jullie” (introitus van Pasen).

Christus is opgestaan uit de dood en zetelt aan Gods rechterhand, maar Hij heeft ons niet verlaten. Het graf is leeg, maar ons hart wordt vandaag vervuld van de Geest van de verrezen Heer. Moge de vreugde om Christus’ verrijzenis een bron van vrede zijn voor alle mensen van goede wil.

Vader abt en monniken wensen u een gezegend Paasfeest.