Preek 3e zondag van de Paastijd door het jaar B

De Heer leeft ! Deze werkelijkheid die we sinds Pasen vieren heeft bij Jezus’ leerlingen en ook bij ons tijd nodig om te verwerken en er conclusies aan te verbinden.

In de eerste en tweede lezing horen we Petrus en Johannes rustig en zelfverzekerd spreken als getuigen van de verrijzenis, van de verrezen Heer. Maar dat is niet vanzelfsprekend gegaan. Zij hebben net als wij fundering en kracht te ontvangen om hiertoe te komen.

In het evangelie is Jezus de opgestane Heer zelf de initiatiefnemer. Wij mogen Hem gerust geloven. Hij maakt het ons van harte en van binnenuit duidelijk.

Geven we ons als leerlingen van de verrezen Heer  aan Hem over. In deze Eucharistie en in heel ons leven.

Lees de preek hier: 15-04-2018 – Preek 3e zondag van de Paastijd door het jaar B