Preek t.g.v. 60 jr. professiefeest van Br. Rien van de Heuvel

God verheerlijken door de dienst aan de mensen in een leven van gebed en broederlijk samenleven. Zo zou je het leven van Pachomius kunnen samenvatten. Het is ook zijn charisma als monnikenvader geweest.

Hij was 20 toen hij zijn roeping ontving en christen werd. Zestig jaar oud is de heilige Pachomius geworden. Hij overleed op 15 mei van het jaar 346. Dat was toen de 4oe dag na Pasen, Hemelvaartsdag dus.

Ook op 15 mei, maar dan in 1958, deed br. Rien als 20-jarige novice zijn professie in de Sint Paulusabdij te Oosterhout. Zestig jaar geleden was het de dag van Hemelvaart.

Monniken hebben kennelijk iets met Jezus’ Hemelvaart. Levend in broederlijke gemeenschap, maar met hun hart bij de Heer. Levend, biddend en werkend in de liefde van Christus. God verheerlijkend door het werk te doen wat Hij ons heeft opgedragen in dienst van de mensen.

Met br. Rien danken wij God voor zijn genade van het monastieke leven zoals het ons door de H.Pachomius is voorgeleefd. We doen dit in vereniging met de zelfgave van Jezus in deze eucharistie waarin Hij de Vader verheerlijkt en ons met God verzoent.

Lees de preek hier: 15-05-201 – HV Preek t.g.v. 60 jr. professiefeest van Br. Rien van de Heuvel