Preek 9e zondag door het jaar B

Welkom, broeders en zusters weer in de ‘gewone ‘groene tijd door het jaar.

U bent naar hier naar onze kerk gekomen op deze zondag. De dag des Heren. We vieren dan de verrijzenis van de Heer en daarom is dit een heilige dag.

Zo kennen andere religies ook hun   heilige dag de Joden de sabbat – zaterdag en de Moslims de vrijdag.

Wat betekent het zo’n dag voor God; een rustdag een vrije dag. Een dag voor bezinning, tijd voor gebed, voor God, elkaar, jezelf. Is dat nog zo ? En welke zin en inhoud geeft Jezus er dan aan ?

Over die waarde en invulling gaat het vandaag. De dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. Laten we Hem vieren verheugd en naar Hem luisteren wat Hij te zeggen heeft voor ons leven van elke dag.

Lees de preek hier: 03-06-2018 – Preek 9e zondag door het jaar B