Preek geboorte H. Johannes de Doper

Het is maar zelden dat in onze Kerk een geboortefeest wordt gevierd. Van Jezus ( Kerstmis ) van Maria ( 8 september ) en dus vandaag: de geboorte van Jezus ‘Voorloper’: sint Jan.

Hij is het die Jezus doopt en de Heer aanwijst als het Lam Gods. Hij getuigt van Hem door zijn geboorte, door zijn leven en in zijn marteldood ( 29 augustus ). Bij een geboorte vragen mensen zich af: wat zal er worden van dit kind ? Dat horen we ook in het evangelie. Johannes zal uitgroeien tot een profeet die letterlijk op de drempel staat van oud en nieuw. Hij is zijn naam Johannes waardig: God is genadig.

Dat wil de Heer ook aan ons zijn. Hij roept ons bij onze naam om van Hem te getuigen ook in de wereld van vandaag. Stellen we ons open voor wat Hij ons te zeggen heeft. Dat wij in ons leven en werken Gods’Koninkrijk bevorderen.

Lees de preek hier: 24-06-2018 – Preek geboorte H. Johannes de Doper