Preek HH. Petrus en Paulus + Zilveren priesterjubileum v. Abt Vesseur

Zoals ieder huis, zo heeft ook de Kerk een fundament. Het is Christus die God ons als fundament heeft gegeven. Maar Hij heeft mensen uitgekozen om als pijlers zijn Kerk te stutten. We vieren vandaag de apostelen Petrus en Paulus die beiden door de Heer zijn geroepen. Petrus om de steenrots te zijn waarop Christus zijn Kerk kon bouwen. Paulus om de volken het evangelie te verkondigen.

Samen hebben zij, ieder op zijn eigen wijze, de ene gemeenschap van Christus opgebouwd, en nu zij beiden dezelfde kroon ontvangen hebben, worden zij in heel de wereld samen gevierd. (Prefatie).

Vandaag gedenken we samen ook dankbaar de gave van het priesterschap dat mij 25 jaar geleden werd geschonken tot opbouw van de Kerk van Christus. Nog altijd roept de Heer helpers te midden van zijn volk om het geloof te belijden, te verkondigen en te vieren. De heilige Petrus en Paulus zijn het bewijs dat God het zwakke uitkiest om het sterke te beschamen. Menselijke zwakheid weerhoudt de Heer niet om mensen in zijn dienst te nemen.

Lees de preek hier: 29-06-2018 – Preek HH. Petrus en Paulus + Zilveren priesterjubileum v. Abt Vesseur