Preek 14e zondag door het jaar B

Broeders en Zusters, van harte welkom in deze Eucharistieviering.

Het is een heel gewone, eenvoudige onopvallende vakantie- zondag. Schijnbaar ‘gebeurt ‘er niet zoveel.

Jezus speelt een ‘thuiswedstrijd ‘maar er wordt niet echt thuis gegeven in Nazareth. Hij staat ervan te kijken dat Hij zijn oude bekenden en stadsgenoten blijkbaar niet kan bereiken.

Of is er meer aan de hand ? Hij is ontdaan over hun ongeloof. Dus toch een wonderlijke gebeurtenis. Wat heeft de Heer ons hiermee te zeggen ?  Bidden we dat Hij verwonderd kan/ mag zijn over ‘ons geloof !

Stellen we ons eens temeer voor Hem open en luisteren we naar de Heer met heel ons leven.

Lees de preek hier: 08-07-2018 – Preek 14e zondag door het jaar B