Preek 17e zondag door het jaar B

We zijn het er wel over eens dat bed, bad en brood het minste is dat we onze medemens in nood moeten aanbieden. Alleen is er angst dat er wellicht te weinig is voor ons allen.

Die angst kenden Jezus’  eerste leerlingen ook toen zij de hongerige mensenmenigte zagen terwijl er maar vijf broden voorhanden waren. Toen Jezus hun echter de opdracht gaf om die uit te delen, zagen ze dat er voldoende was voor vijfduizend.

Delen is vermenigvuldigen. Als we in vertrouwen met anderen ons voedsel delen dan blijkt er voldoende voor ieder. Meer nog: er blijft zelfs over. De krampachtigheid om ons eigen lijfsbehoud ten koste van anderen voedt het gebrek.

God geeft zichzelf. In Jezus zijn Zoon deelt Hij zichzelf als brood uit aan ieder van ons. In de mate dat wij de liefde delen die ons wordt geschonken zullen wij God vermenigvuldigen in onze wereld.

Lees de preek hier: 29-07-2018 – Preek 17e zondag door het jaar B