Preek 18e zondag door het jaar B

‘Geef ons heden ons dagelijks brood ‘is een bekende bede uit het Onze Vader. We bidden er ‘dagelijks ‘om – opdat we voldoende brood hebben voor vandaag – deze dag. We horen vandaag het vervolg op het Broodwonder – de vermenigvuldiging van de 5 broden en 2 vissen – waarmee Jezus de mensen die naar Hem toekwamen wist te voeden.

Van welk brood is hiervan sprake?  Van het vergankelijke of is er ook een blijvende soort? Jezus belooft hier al de Eucharistie – het Brood dat Hij is en geven zal om werkelijk te voldoen opdat er nooit meer honger zal zijn  en nooit meer dorst. Daartoe vraagt Hij geloof. Verstaan de mensen dat; en wat betekent deze belofte en uitspraak voor ons? Jezus is het echte Brood uit de hemel dat we van de Vader ontvangen. Hoe staat het met ons geloof en verlangen hiernaar? Want nu in deze Eucharistieviering wil de Heer ons verzadigen.

Vragen we dan om dit Levensbrood. We hebben het nodig als ons dagelijks voedsel want zonder Jezus het levende Brood gaat het niet. Door Hem worden we gesterkt op weg, onderweg in deze wereld als onze dagelijkse leeftocht. ‘Geef ons heden Heer, dit dagelijks Brood ‘.

Lees de preek hier: 05-08-2018 – Preek 18e zondag door het jaar B