Preek 21e zondag door het jaar B

Het leven bestaat uit keuzes maken. Kleine en alledaagse, maar ook levenskeuzes die beslissend en verstrekkend zijn. Elke keuze heeft consequenties voor ons leven en onze omgeving. We kunnen de tijd niet terug draaien. Het gaat er dus om dat we de gevolgen van onze gemaakte keuzes aanvaarden.

Geloven is ook een keuze. Als je voor God kiest heeft dat ook consequenties. Sommige kennen we van te voren, andere dienen zich in de loop van de tijd aan en vragen om een adequate actie van onze kant.

Veel leerlingen van Jezus liepen op een gegeven moment weg, omdat ze Hem niet meer konden volgen. Zijn leer stuitte hun tegen de borst. In onze navolging van Jezus stuiten we bij onszelf soms ook op onbegrip, onvrede en verzet. En er zijn er die ook nu het gezelschap van Jezus verlaten. Maar de Heer blijft bij Zijn Woord. En Hij stelt ons voor de keuze: wilt ook u soms weggaan? Petrus antwoordde: Heer, naar wie zouden wij gaan? Kunnen wij hem dat nazeggen?

Lees de preek hier: