Preek 24e zondag door het jaar B

Broeders en zusters, onderweg met zijn leerlingen heeft Jezus een ernstig gesprek met hen.

Ze staan letterlijk en figuurlijk stil bij wie Hij is en wat zijn opdracht is. Je kunt wel erkennen dat Jezus de Messias is, zoals Petrus doet, maar wat heeft dat voor consequenties? Deze Messias is geen succesvolle en triomferende koning, maar Hij is een lijdende dienstknecht.

En wij, als zijn leerlingen, ontkomen er niet aan hem op die weg te volgen. Een weg van geweldloosheid en het verdragen van onrecht.