Preek 25e zondag door het jaar B

Vandaag is het Vredeszondag en sluiten we de gebedsweek voor de vrede af. De apostel Jakobus schrijft in zijn brief dat “de gerechtigheid een vrucht is van de vrede en slechts wie de vrede nastreven zullen haar oogsten.” We zijn allen grote voorvechters van gerechtigheid, overal in onze wereld. Maar die zal er dus alleen maar komen als we de vrede najagen.

De wereldvrede lijkt bijna onbereikbaar. Maar ze is mogelijk indien er vrede in de harten van de mensen is. Hoe machteloos we ons ook mogen voelen: de vrede in ons eigen hart ligt binnen ons bereik.

We horen in het evangelie dat de leerlingen van Jezus ruzie maakten over wie de belangrijkste onder hen was. In hun hart was een diepe onvrede en die uitte zich in jaloezie en twist.

Jezus wijst ons een weg naar innerlijke vrede: het zwakke in jezelf erkennen en omarmen, en dienstbaar zijn aan de ander in een geest van zelfgave. Die heeft Hij ons voorgeleefd en we vieren haar in deze Eucharistie onder dankzegging. De vrede is bovenal een vrucht van de Heilige Geest, een gave van God. Daarom bidden wij vandaag met bijzondere aandrang voor vrede.

Lees de preek hier: