Preek 27e zondag door het jaar B

Het verschil tussen vreugde en verdriet is soms maar heel klein net zoals de grens tussen geluk en pijn flinterdun kan zijn. Zo is ons hart zowel sterk als broos ineen. Als het dan om de Liefde gaat – waar gaat het dan om ?

Jezus wordt vandaag op de man af gevraagd, ondervraagd, bevraagd om over het  huwelijk uitspraak te doen: kan een scheiding tussen man en vrouw bestaan ? Hij geeft daar als Heer en Schepper antwoord op.

Zijn woorden mogen we ter harte nemen en laten wegen om ze te laten gelden. Hoe wankel en onzeker wijzelf ook kunnen zijn – Zijn liefde voor ons gaat nooit voorbij. Alleen wie als een kind is kan dit geheim van Gods absolute Liefde voor elk van ons verstaan.

Vieren we in deze ontvankelijke kinderlijke geest de Eucharistie opdat  hieruit onze duurzame liefde als blijvende relatie mag blijken.

Lees de preek hier: