Preek Allerheiligen 2018

Wij geloven in de gemeenschap van de heiligen, zo belijden we in ons Credo. De gemeenschap van de heiligen staat vandaag centraal in de viering van dit hoogfeest van Alle Heiligen. Wij vieren de verbondenheid met allen die ons in geloof zijn voorgegaan en nu leven in Gods heerlijkheid. We vieren de verbondenheid van de kerk op aarde met die in de hemel.

We zijn één met hen omdat wij allen kinderen van God zijn. Maar wíj zijn hier op aarde nog onderweg naar de volheid van onze bestemming. Daarbij zijn de heiligen onze voorbeelden en onze voorsprekers. Zij hebben de volheid van het heil reeds ontvangen.

Het profiel van een heilige schetst Jezus in de zaligsprekingen van de Bergrede. Die heiligheid bereikt haar uitbloei niet zonder slag of stoot. Sint Benedictus maant ons in de werktuigen van goede werken om “niet heilig te willen heten voor men het is, maar het eerst zijn, om met meer recht zo genoemd te worden.” En hij voegt er meteen aan toe: “De geboden Gods dagelijks metterdaad volbrengen” als de doeltreffende weg bij uitstek naar de heiligheid.

Lees de preek hier: