Preek 31e zondag door het jaar B

Het stellen van goede vragen is minstens zo belangrijk als het geven van het juiste antwoord. Het heeft ook alles te maken met goed luisteren en het gehoorde ter harte nemen. Zowel het een als het ander hoort bij elkaar.

Zeker als het gaat over levensvragen zoals vandaag: wat is het allereerste gebod ? Jezus antwoordt duidelijk en adequaat op de vraag die een schiftgeleerde Hem voorlegt. Wat is voor ons belangrijk, wezenlijk ? Want wat ons bezig houd eist al onze aandacht en energie op. Terecht of niet zo vanzelfsprekend ?

Aan ons om te onderscheiden en gehoor te geven aan wat de Heer ons als allerbelangrijkste aanreikt: God en de naaste beminnen met al je kracht.

Lees de preek hier: