Preek 33e zondag door het jaar B

Het einde van het kerkelijk jaar is in zicht. Volgende week is de laatste zondag van de liturgische jaarkring. En het gaat vandaag al over de wederkomst van de Heer.

Volgens de evangelieverhalen gaat die gepaard met allerlei kosmische verschijnselen. Velen menen in de rampen en oorlogen van onze tijd de voorboden van het einde te zien. Te vaak echter gaat onze fantasie hierin met ons op de loop.

Jezus brengt ons tot de werkelijkheid terug. Niet verwoesting en dood is het einde, maar het einde zal bestaan in verlossing en redding en leven. Dat alles voltrekt zich niet ergens ver weg, maar in het hier en nu. In  ons dagelijks leven. En we vieren het in iedere Eucharistie: totdat Hij wederkomt.

In het Onze Vader bidden wij dagelijks om de komst van Gods Rijk. Bezinnen wij ons vanmorgen op ons eigen leven. Hoe staat het met onze verbondenheid met de Heer? Zien we werkelijk naar Hem uit? Of verwachten we ons heil van wat eindig en vergankelijk is?

Lees de preek hier: