Preek 4e zondag van de Advent door het jaar C

Met Kerstmis mogen we stellen en ervaren: God komt ons tegemoet. Hij wil bij ons komen, bij ons, met ons wonen.

Maar dit is ook een eigenschap van Maria Jezus’ moeder. Zij gaat  – zelf in verwachting van Hem – haar nicht Elisabeth bezoeken om haar in haar zwangerschap en de naderende geboorte van Johannes de Doper te helpen en nabij te zijn.

Het kan/ mag ook voor ons een concreet familie trekje zijn: houden we Gods’ goedheid die wij ontvangen hebben voor onszelf of delen we Zijn liefde mee aan anderen ? Maria gaat erop uit en verspreid zo al het evangelie. Het was voor haar een leerschool en het mag ook ons aanzetten tot inzet voor de blijde Boodschap en missionaire aktie.

Morgen is ’t kerstmis/ avond. Brengen wij nú al iets van Gods ‘liefde en vrede in deze wereld.

Lees de preek hier: