Preek Kerstnacht 2018

Wij staan aan het begin van onze Kerst-Mis. Dit is de Mis waarin wij de geboorte van Christus gedenken. We eindigden onze nachtwake met de genealogie van Jezus. We bevonden ons temidden van de generaties die hebben uitgezien naar de komst van Christus. Om het met Psalmwoorden te zeggen: “Duizend jaren toch zijn in uw ogen als de dag van gisteren-voorbij! Een wake gelijk in de nacht”.

Wíj zijn niet de voorouders van Jezus, maar – als christenen – in zekere zin zijn nakomelingen. Deze nachtelijke viering is niet de 2018e  verjaardag van Christus. Wij vieren de nieuwe geboorte van Christus. Zojuist zongen we psalmwoorden, die in de mond van de nieuw geborene werden gelegd: “De Heer sprak tot Mij: Gij zijt mijn Zoon; Ik heb U heden verwekt.”

Kerstmis viert de komst van de Zoon van God in de realiteit van ons menselijke bestaan. In deze Mis komt Hij concreet onder ons in de stoffelijke gedaanten van brood en wijn, symbolen van onze menselijke bestaansconditie. Door de kracht van de Geest worden ze Lichaam en Bloed van Christus. Als wij die ontvangen wordt Christus zelf in ons geboren. En worden wij herboren tot nieuwe christenen. Zo is deze Mis van Christus onze Kerstmis.

Lees de preek hier: