Preek Kerstmorgen 2018

Een zalig Kerstfeest wensen wij elkaar toe, maar wat zeggen we eigenlijk en wat bedoelen we? In de Romaanse landen wenst men elkaar een goede of gelukkige geboorte. Van Christus wel te verstaan.

Wij vieren dat Christus als mens is geboren uit Maria. De heilige Johannes geeft deze morgen in zijn evangelie een heel oorspronkelijke omschrijving van deze geboorte: Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond.

Ons woord Kerstmis betekent letterlijk: de mis van Christus. In deze Mis vindt de geboorte van Christus opnieuw plaats als we luisteren naar Gods woord en samen Eucharistie vieren.

En door Christus te aanvaarden ontvangen wij van God het vermogen om, in de kracht van de heilige Geest die hier werkzaam is, kinderen van God te worden.

Kerstmis is dus niet alleen de geboorte van Christus, maar ook onze geboorte. Wij komen op een nieuwe  manier ter wereld door te geloven in Hem die is mens geworden zoals wij. Dat is een Kerstfeest dat zalig maakt.

Lees de preek hier: