Preek H. Familie

Bij een familiefeest als kerstmis past een viering van de Heilige Familie: Jezus, Maria en Jozef. Wij vieren ze als mensen ‘die U dienen en voor elkaar leven ‘( uit het op. Gebed ).

Het gezin is de meest intieme en tegelijk meest kwetsbare menselijke gemeenschap die sinds de schepping bestaat. Enerzijds een enorme taak en opgave anderzijds een uitdaging om het te ontdekken als de plaats waar ‘vrede en vreugde ‘heerst in het leven van elke dag.

Zo zijn we ook als Kerk de gemeenschap van Gods ’gezin. We maken allen deel uit van die ene mensenfamilie die zich richt naar het model van het heilig huisgezin van Nazareth.

Het is deze dagelijkse realiteit waarin Jezus werd geboren en opgroeide en daardoor de gemeenschap van het gezin heiligde. Ook wij dragen dus bij aan de opbouw waartoe wij nu geroepen worden. Bidden we en werken we hier bewust aan.

Lees de preek hier: