Preek 2e zondag door het jaar C

We horen vandaag het bekende verhaal over de bruiloft van Cana. Jezus komt als Bruiloftsgast en maakt van het tekort een overvloed door water in wijn te veranderen. Heel zijn komen onder ons en liefde voor ons wordt zo uitgedrukt en kenbaar in dit eerste teken en wonder.

Op veel verschillende manieren kan naar dit wijnwonder gekeken worden. Er zijn talloze aspecten aan. Misschien is wel de belangrijkste: wij hebben er zelf – en wel nú ! – deel aan ! Het betreft onszelf want het gaat in wezen over wat aan ons vandaag gebeurt. In deze Eucharistieviering – het Bruiloftsmaal van het Lam – mogen wij op Jezus’ uitnodiging, die van de Bruidegom, ingaan. Met Hem mogen wij feest vieren aan de hand van Maria als Kerk en Bruid samen deelgenoten.

Lees de preek hier: