Preek 5e zondag door het jaar C

Dat waar het Jezus om gaat en ons verschilt nogal eens. De volgorde die de Heer aanbrengt gooit alles omver om het op veel betere wijze in Zijn bedoeling en grote plan in te voegen.

Ontzag voor Gods’ kracht  en Zijn Majesteit kan ons doen duizelen en terugschrikken zoals de profeet Jesaja ervoer – maar Gods’ roep is onweerstaanbaar. Ook Paulus ‘getuigenis gaat terug op de oorspronkelijke verkondiging die basis voor alles is. En Simon Petrus bemerkt tot zijn verbijstering dat op het woord van de Heer een enorme visvangst volgt. Als klein en zondig mens weet hij zich geroepen in Jezus’ dienst van Mensenvisser. Voortaan zal de Heer zijn netten vullen en tot een netwerk maken van Zijn omvattende liefde.

Volgen ook wij Hem. Het is hét avontuur van ons leven.

Lees de preek hier: