Preek Hoogfeest van Sint Benedictus

Onze heilige Vader Benedictus ademde op deze dag zijn laatste zucht uit, zo verhaalt paus Gregorius de Grote, staande in de kapel – gevoed met het Lichaam en Bloed van de Heer – overeind gehouden door zijn leerlingen – met ten hemel opgeheven handen – midden in de woorden van zijn gebed.

Op dezelfde dag zagen twee broeders, ieder op een afzonderlijke plek, hetzelfde visioen: “een weg, belegd met tapijten en verlicht door ontelbare lampen recht naar het Oosten, vanaf het klooster van Benedictus recht naar de hemel.

Die weg, zo vernamen zij was “de weg waarlangs Benedictus, de godgeliefde, ten hemel is gevaren.” De transformatie, de geestelijke omvorming van Benedictus was voltooid.

Wij staan vandaag in deze kerk rond de tafel van de Heer en vieren de Opstanding van Christus en verheugen ons erover dat Benedictus de heerlijkheid van Christus deelachtig is geworden. Hemel en aarde zijn vol van die heerlijkheid en in het gebed zijn we verenigd met de hemelingen. Zo worden ook wij van dag tot dag omgevormd tot groter gelijkvormigheid met Christus.

Lees de preek hier: