Preek 4e Vastenzondag Laetare Veertigdagentijd door het jaar C

Vreugde ! Daar gaat het vandaag om dierbare Broeders en Zusters !

Op deze zondag Laetare de 4-e vastenzondag zijn we halverwege en mogen we al iets van de vreugde  van het Paasfeest beleven.

Want het betreft de beslissing om op te staan en tot de Heer ( terug ) te keren zoals de verloren zoon doet. God de Heer Schepper van hemel en aarde wil een Vader zijn die ons zoekt en uitnodigt om met Hem feest te vieren om onze thuiskomst bij Hem.

Iets hiervan mogen we hier vandaag ook ervaren: we belijden Hem en staan op om naar Hem toe te gaan. We ontmoeten Hem in het Woord dat Hij tot ons richt en het feestmaal , de maaltijd van de Heer, de Eucharistie die we hier vieren. En straks met Pasen en eens het eeuwig leven mag deze vreugde ons blijvend omgeven.

Gaan we Hem dan tegemoet; allemaal als kinderen van een Vader die zich over ons, ieder van ons, wil ontfermen.

Lees de preek hier: