Preek 5e Vastenzondag Veertigdagentijd door het jaar C

Naarmate we Pasen dichter naderen wordt ook steeds duidelijker wie Jezus is.  De Heer en Leraar die de mensen de weg van en naar God onderricht.

Vandaag wordt Hij daarin ruw onderbroken. Farizeeën en Schriftgeleerden, eisen Zijn uitspraak over de rug van een ontredderde, overspelige vrouw.

Wat doet Jezus ? Het lijkt een groot dilemma. Is de leer of het leven belangrijker ? Moet Hij barmhartigheid betonen of aan de door Mozes geleerde Wet verzaken ?

Maar de vraagstelling is onoprecht. De Heer is barmhartig én rechtvaardig; zowel leraar als herder.  Hij schijft ons niet op, niet af maar heeft ons geschreven in de palm van Zijn doorboorde hand. Zoveel is Hem onze vrijspraak waard.

Staan wij op om eens temeer de weg van God te gaan: ga heen en zondig niet meer. Mogen ook wij leven uit deze woorden van Hem die zonder zonde is en tot nieuwe paasmensen wil maken.

Lees de preek hier: