Preek 6e Paaszondag door het jaar C

Innerlijk verlicht worden heeft alles te maken met ons openstellen voor de H. Geest. Hij leidt ons; Hij verlicht ons. Hij is een onderscheidend licht dat zichtbaar maakt wat God’s bedoeling is b.v. inzake de besnijdenis. Ook maakt Hij ons open en ervan bewust hoe Gods lichtende aanwezigheid eigenlijk is, hoe mooi en omvattend.

Vooral worden we door de H. Geest tot Zijn domein, Zijn thuis bestemd. Hij wil in ons wonen. Dat is de toezegging, belofte en bedoeling die Jezus in het evangelie zowel teder als uitdrukkelijk uitspreekt. Leven in en uit die gevoeligheid is niet moeilijk want het gaat er eenvoudig om “hem lief te hebben ‘.

Hoe uitnodigend en liefdevol wil/ kan de Heer ons nabij zijn ! Maar gaan wij er ook op in ? Erkennen we dan ons tekort aan liefde. Dat de Geest van Gods’Liefde ons mag bezielen.

Lees de preek hier: