Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Zoals bekend wordt op dit moment hard gewerkt aan de verbouwing/uitbreiding van onze Abdijhoeve Betlehem. De capaciteit voor het ontvangen van groepen wordt hiermee vergroot. Om na de verbouwing de groepen goed te kunnen begeleiden zijn wij op zoek naar gastvrouwen c.q. gastheren die zich hiervoor zouden willen inzetten. Hoe meer vrijwilligers er zijn hoe beter de spreiding over het jaar te garanderen is. Uw inzet is naar eigen beschikbaarheid aan te passen. U kunt hierbij denken aan het begeleiden van een groep gedurende een weekend of tijdens een aantal dagen in de week en dat één keer per jaar of meerdere keren per jaar, al naar gelang uw mogelijkheden.

De gastvrouw/gastheer vertegenwoordigt de monniken in hun gastvrijheid. “Begeleiding van de groepen” betreft hier weliswaar een persoonlijke, maar toch vooral een logistieke ondersteuning, tot op zekere hoogte dienstbaar aan de groep. Tot de werkzaamheden behoort: het ontvangen van de deelnemers, uitleggen van de gang van zaken gedurende het verblijf, verzorgen van koffie en thee, beschikbaar zijn bij vragen of calamiteiten e.d..

Uw inzet in deze zou bijzonder op prijs gesteld worden. Indien u tijd beschikbaar heeft en geïnteresseerd bent kunt u dit kenbaar maken bij Annet Schuurman bij wie u nadere informatie kunt inwinnen (mail: stiltecentrum@willibrords-abbey.nl).