Preek Hemelvaart 2019

Veertig dagen geleden vierden wij Pasen: de verrijzenis van Jezus uit de dood. Vandaag gedenken wij zijn hemelvaart. Gedurende veertig dagen was Jezus na zijn verrijzenis aan zijn leerlingen verschenen om aan te tonen dat Hij in leven was.

Bij zijn hemelvaart staarden ze Hem gespannen na. Maar ze werden tot hun aardse werkelijkheid terug geroepen. Jezus is niet van ons weggenomen, maar op een nieuwe manier aanwezig in zijn Kerk.

De apostel Paulus wenst ons allen op deze dag toe dat wij mogen inzien “hoe overgroot Gods macht is in ons die geloven.” Want de hemelvaart van Jezus is ook onze verheffing. In Hem worden wij allen aan Gods rechterhand geplaatst.

Lees de preek hier: