Preek Pinksteren 2019

Pinksteren viert de nederdaling van de heilige Geest. Niet als de herinnering aan een fenomeen dat 2000 jaar geleden voorviel. Maar als een actuele gebeurtenis die ons allen raakt, hier en nu.

De heilige Geest ontsnapt aan ruimte en tijd. En toch horen we vandaag dat Hij in ons woont. Hij is de Helper, die altijd bij ons blijft.

De heilige Geest is de liefde van God die in ons hart is uitgestort. Ze overkomt ons, ze draagt ons en ze geeft ons kracht. Die liefde zet ons aan tot liefde. De heilige Geest vernieuwt onze aarde. Door zijn liefde worden wij nieuwe mensen.

De heilige Geest van Pinksteren sticht gemeenschap onder mensen. De Geest maakte ons tot kinderen van God bij ons doopsel. Vandaag hernieuwen wij ons toebehoren aan God.

De Geest heelt het hart dat is gewond. De Geest wast wat vuil is en onrein, maakt weer zacht wat is verstard. De Geest troost wie bedroefd is en schenkt vrede waar onmin heerst.

Lees de preek hier: