Preek 12e zondag door het jaar C

Wie is Jezus voor ons ? Een belangrijke vraag  voor onszelf maar nog meer als Jezus die aan elk van ons stelt. Wie ben Ik voor je ? Een gewetensvraag die tot in ’t diepst van ons hart peilt. Geliefden willen weten en nog meer horen van elkaar  wie je voor de ander bent.

God gaat ook zo vertrouwelijk met ons om. Daarbij gaat het niet eens om het goede ( theologische ) antwoord maar op wat Hij omwille van Zijn relatie met ons verwacht en wil. Horen we Hem toe dan hoort daar ook het kruis bij. Dat is wezenlijk en niet bijkomstig. Hij geeft, doet alles voor ons; mag Hij dan alles van ons vragen ? Volgen we Jezus op zijn kruis- én heilsweg ten Leven.

Lees de preek hier: