Preek Hoogfeest HH Petrus en Paulus

“Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk” belijden wij in het Credo. Wij geloven in de apostolische Kerk. Wat is daarmee bedoeld? De Kerk is apostolisch in die zin dat ze gebouwd is op het fundament van het geloof van de apostelen. Dat is wat wij vandaag vieren met het feest van Petrus en Paulus.

“Petrus, die als eerste van allen het geloof heeft beleden; Paulus, die het als leraar heeft verklaard. Samen hebben zij, ieder op eigen wijze, de ene gemeenschap van Christus opgebouwd.” Met deze woorden van de prefatie eert de liturgie vandaag deze heilige apostelen.

Jezus heeft zijn Kerk gebouwd op de rots die Petrus is. Die Kerk is nog altijd in aanbouw. Die Kerk zijn wij samen. Wij steunen op de geloofsbelijdenis van de apostelen. Aan hun verkondiging, aan hun getuigenis, danken wij ons geloof. Paulus kon aan het einde van zijn leven getuigen dat hij “de goede strijd gestreden, de wedloop voleind, het geloof bewaard” had. Wij zijn nog onderweg, naar hun voorbeeld, op hun voorspraak en onder hun bescherming.

Lees de preek hier: