Preek 17e zondag door het jaar C

Vandaag gaat het over de kern van ons meest intieme Godskontakt: bidden. Als er iets evenzeer mooi als moeilijk is dan is het dat wel het gebed. Kunnen bidden: wie zou dat niet willen ? Daar worden hele cursussen voor gehouden of bezinningsdagen georganiseerd. Maar lukt dat; kan dat of is het iets dat we liever overlaten aan  ‘deskundigen ‘’specialisten ‘religieuzen bijvoorbeeld…

Het verzoek ‘Heer. Leer ons bidden ‘ betreft ons allemaal en is nog even aktueel als urgent toen – wanneer de leerlingen Jezus zagen bidden – als voor ons – leerlingen van de Heer nu. De Heer wil het ons graag leren. Hij leeft het voor. Jezus ‘ademt ‘gebed. Maar staan wij er echt voor open ? Willen wij de voorwaarden vervullen die tot gebed leiden ?

Op dat Gods’Rijk mag komen.

Lees de preek hier: