Preek 18e zondag door het jaar C

Wat is de echte, ware rijkdom? Gezondheid, aanzien, status, geld, macht, invloed… of het blijvende waar Jezus het over heeft in het Evangelie vandaag?

Want als God onze rijkdom uitmaakt overtreft Hij al het andere. Al wat ijdel, vergankelijk en dus betrekkelijk is wat zich aandient, opdringt als materiéle behoeften of eigendom … kortom de hebzucht, ik-zucht

Eens moeten we alles weer afstaan en wat is dan onze innerlijke balans werkelijk waard? Gods’ onbetaalbare nabijheid maakt werkelijk rijk want Hij blijft en voorziet in al wat we echt nodig hebben. Leren we zo leven dat Hij onze hoogste waarde bepaalt – nu al – en dat we dit mogen vieren en ervaren in deze Eucharistie waarin we het kostbaarste wat bestaat de Heer zelf mogen ontmoeten en ontvangen.

Lees de preek hier: