Preek 19e zondag door het jaar C

“Weest niet bevreesd.” Dit zijn de eerste woorden van de lezing uit het evangelie vandaag. Jezus maant zijn volgelingen meer dan eens om niet bang te zijn. Er zijn echter genoeg redenen om het wél te zijn: dreigingen van geweld, dramatische ontwikkelingen op het gebied van natuur en klimaat; humanitaire rampen. Het is om bang van te worden.

Is dan die geruststelling door Jezus serieus te nemen? Ik denk van wel. Hij voegt er namelijk aan toe: Het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te schenken. We zijn geroepen tot een realiteit die veel groter is dan die wij kunnen zien. We maken er deel van uit door te geloven.

Ons geloof is echter geen vlucht uit de wereld, maar juist een hulp om midden in deze wereld te leven en tegelijk met ons hart bij God te zijn. Daarom hoeven we niet bevreesd te zijn.

Lees de preek hier: