Preek 24e zondag door het jaar C

Er is veel dat ons samenbrengt en kan aangrijpen.  Dat begint heel eenvoudig met aandacht voor wat ons beweegt; inspireert. Dat waarnaar we willen luisteren. Niet zozeer over iets maar omwille van Iemand.

Zo is er een groep die naar Jezus wil luisteren – tollenaars en zondaars – en een groep die niet naar Hem wil luisteren – farizeeën en schriftgeleerden -.

Hier begint en eindigt alles mee. Naar Hem willen luisteren is een kwestie van leven of dood. Van verloren raken of gevonden  worden.

Aan ons de keuze om te horen wat Hij ons te zeggen heeft. Dan kan door ons te laten raken door Zijn ontferming opdat wat wij verloren terug gevonden kan worden als onze Vader ons van dood tot Leven brengt. Dat dit onze vreugde nu en voorgoed mag uitmaken.

Lees de preek hier: