Preek 25e zondag door het jaar C

Afgelopen week opende de koning het nieuwe parlementaire jaar. Vandaag start de internationale vredesweek. De VN organiseert de komende week een tussentijdse klimaattop. Allemaal thema’s die ons als gelovigen aan het hart moeten gaan.

De profeet Amos, de apostel Paulus en Jezus zelf maken ons in de lezingen van deze viering opnieuw bewust van onze verantwoordelijkheid om als gelovigen vrede, gerechtigheid en het  behoud van de schepping te bevorderen in deze wereld.

Als volgelingen van Jezus zal ons toebehoren aan God zichtbaar moeten zijn in ons dagelijks leven. Dat hoeven geen grote daden te zijn. Betrouwbaarheid in het kleinste, zegt Jezus, is de garantie dat we ook in het grote betrouwbaar zullen zijn.

Bidden wij voor elkaar, voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij ongestoord en rustig een in alle opzichten godvruchtig en waardig leven kunnen leiden.

Lees de preek hier: