Preek 26e zondag door het jaar C

Het is een klassiek verhaal over de diepe kloof tussen rijk en arm dat we vandaag in het evangelie horen.

Een rijke die alleen maar aan zijn pleziertjes denkt en een zieke arme die van aalmoezen afhankelijk is. Even wordt de wereld in tweeën gedeeld.

We beseffen maar al te goed dat die kloof er werkelijk is, wereldwijd maar ook in ons land. Waar staan wij en hoe gaan wij er mee om?

Jezus stelt ieder van ons kritische vragen over geld en goed.

Lees de preek hier: