Preek 27e zondag door het jaar C

Het antwoord op de vraag: wat is geloof ? is volgens de KKK ( katechismus katholieke kerk ): geloof vraagt de overgave van het hart aan God die tot ons spreekt en de instemming van het verstand aan het geen Hij ons zegt. Geloven vraagt een persoonlijke en totale overgave van de mens aan God die zich openbaart.

Mooi. En wat kunnen we ermee ? Ik denk gelovig worden. Als Jezus’ leerlingen Hem om meer geloof vragen antwoord Hij met een uitnodiging om het toe te passen in absoluut vertrouwen op Hem en zijn Vader.

Stellen we ons eens te meer open voor de Heer om het wonder van het geloof – het avontuur van geloven als bewust vanzelfsprekende gelovigen te beleven.

Lees de preek hier: