Preek 28e zondag door het jaar C

“Geef ons meer geloof” was vorige week de vraag van Jezus’ leerlingen. Het gaat ook vandaag over geloven. Over geloven in Jezus, om precies te zijn.  De Schriftlezingen van deze zondag laten ons zien dat geloven een ontmoeting is met de levende Heer. En die ontmoeting heeft gevolgen.

Ons geloven beperkt zich vaak tot het vragen om hulp in moeilijke situaties. Maar danken we Hem ook als we daadwerkelijk ontvangen wat we verlangden?

Danken doen wij bij uitstek in de Eucharistieviering. Wij gedenken dankbaar de opstanding van Jezus uit de dood. Wij danken de Vader voor het leven dat ons door Jezus in de heilige Geest werd geschonken.

Lees de preek hier: