Preek 30e zondag door het jaar C

Bij ‘bekende ‘teksten is het risico best groot dat je denkt: o ja, die ken ik al. Die heb ik al veel eerder gehoord.  Niks nieuws .. ?

Zoals vandaag gaat het over de Farizeeër en de Tollenaar. We kunnen ze wel ‘uittekenen ‘. Maar hoe zit het dan met de toepassing op persoonlijk vlak ? Waar vind ik die tollenaar of misschien zelfs farizeeër in mijzelf ? Want het is Jezus ‘aanleiding om een voorbeeld te geven aan hen die ‘overtuigd van eigen gerechtigheid ‘anderen minachten en dan opgaan om te bidden in de tempel..

Geloof en gebed heeft te maken met heel onze persoon en heel ons leven. Ons spreken en handelen, doen en laten daar waar we iets gaan herkennen van schijn en werkelijkheid.

Lees de preek hier: